De behandeling

Als ik jouw gegevens heb ontvangen maak ik een afspraak met je voor een intakegesprek. Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken en het probleem te verkennen. Na dit gesprek wordt het vervolgtraject besproken. Jouw eigen hulpvraag en doelen zullen centraal staan en we zullen gedurende de behandeling evalueren of jouw gewenste doelen worden bereikt. De behandeling kan, indien nodig, tussentijds aangepast worden.

Een kortdurende behandeling van een GZ-psycholoog valt onder de Basis GGZ. Dit betekent dat de behandeling kan variëren van enkele tot maximaal tien behandelgesprekken in combinatie met e-health (hulp online/ via internet). Het aantal sessies is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek.

Mocht je verwezen zijn door een bedrijfsarts of uw werkgever, dan worden individuele afspraken gemaakt over de duur van het behandeltraject.

De frequentie van de individuele behandeling vindt altijd in overleg met je plaats. Meestal is dit bij aanvang eenmaal per week. De behandelsessies duren maximaal 45 minuten.

Meer informatie over mijn werkwijze.

Zoek je hulp van een psycholoog?

Vragen? Neem gerust contact op door het contactformulier in te vullen of bel 06-43103322

Privacy

Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Alles wat je bespreekt is strikt vertrouwelijk, er wordt nooit zonder toestemming informatie aan derden verschaft. De geheimhoudingsplicht mag alleen worden doorbroken in noodsituaties, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden kunnen komen.

Er wordt gehandeld volgens Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet inzake de geneeskundige behandelovereenkomst. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor inschrijving en zullen verwijderd worden zodra uw behandeling afgesloten is. Klik HIER voor het uitgebreide privacybeleid.

Klachtenregeling

Wanneer je meent dat ik niet juist handel gedurende de behandeling, hoop ik dat je dat met mij wilt bespreken. Ik zal jouw klacht serieus nemen, en samen met je zoeken naar een oplossing. Mocht je hiermee niet voldoende geholpen zijn dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP.  Via deze link: https://lvvp.info/over/wet-en-regelgeving/wkkgz/de-lvvp-klachten-en-geschillenregeling

 

Actuele cliëntinformatie

Mijn praktijk is bij Cenzo B.V. aangesloten. Op de Cenzo-website vindt u naast alle informatie op deze website ook aanvullende informatie die nodig is om nog verder te beslissen of u bij mij behandeld wil en kan worden. Naast alle informatie op mijn website kan deze informatie u wellicht nog verder helpen bij het maken van een bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer wachttijden, behandelaren, bereikbaarheid, wat ik wel en niet behandel, specialisaties, behandelmethoden,
eHealth, samenwerking, kwaliteit, cliëntervaringen en informatie voor naasten. Via deze link (https://www.centraalnetwerkzorg.nl/clienten/kwaliteit-zorg/) kunt u de informatie raadplegen.

 

Kwaliteitsstatuut

Uiteraard is de praktijk in het bezit van een kwaliteitsstatuut. Deze kunt u hier vinden:

kwaliteitsstatuut GGZ