Mijn werkwijze

De behandeling is gericht op jouw hulpvraag en persoonlijke doelen. Na de intakefase gaan we zo snel mogelijk praktisch aan de slag. Je ontvangt informatie, opdrachten en oefeningen waarmee je ook thuis kunt werken aan het verminderen van je klachten. Ik maak tijdens de behandeling graag gebruik van metaforen en technieken uit de positieve psychologie door te kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Tijdens de behandeling leer je psychische vaardigheden die je effectiever om kunnen laten gaan met pijnlijke gevoelens en gedachten zodat je deze ook in de toekomst in kunt zetten om doeltreffender op problemen en uitdagingen te kunnen reageren.

Als er sprake is van (dreigende) uitval op het gebied van werk of studie neem ik dit, indien gewenst, als aandachtspunt mee in de behandeling. Samen kijken we naar wat je kunt doen om je dagelijkse bezigheden en je werk of studie zo goed mogelijk voort te kunnen zetten. Ik betrek de werk- of studiesituatie bij de behandeling, kijk naar jouw belastbaarheid, adviseer werkgevers in re-integratietrajecten, en werk samen met eventuele andere betrokken hulpverleners zoals een bedrijfsarts of een praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk. Ook naasten kunnen indien gewenst en nodig bij de behandeling betrokken worden door ze bijvoorbeeld uit te nodigen voor een gesprek. Mochten zij behoefte hebben aan informatie over hoe ze u bijvoorbeeld thuis het beste kunnen helpen dan is er informatie beschikbaar via het online behandelplatform ”Therapieland”.

 

 

Om een persoonlijke behandeling op maat aan te bieden maak ik gebruik van verschillende behandelmethoden:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT  is een ervaringsgerichte therapie die door middel van allerlei oefeningen je probeert bewust te maken van je gedachten en gevoelens, om deze te aanvaarden zoals ze er nu zijn en er een gezonde afstand van te leren nemen zodat je er niet meer door wordt opgeslorpt en ze je gedrag- en dus je leven- niet meer hoeven te bepalen.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een methode die gericht is op het benutten van sterke kanten en hulpbronnen. Er wordt gezocht naar de vaardigheden die al in huis zijn om de problemen aan te pakken. Het is een hele concrete manier van werken waarmee problemen snel aangepakt kunnen worden en in een korte tijd positieve veranderingen zichtbaar worden.

Cognitieve gedragstherapie

Dit is een effectief bewezen en veel gebruikte behandelmethode waarbij wordt uitgegaan van een verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals ‘dit kan ik nooit’ leiden bijvoorbeeld tot negatieve gevoelens zoals somberheid en zorgen voor bepaald gedrag zoals het vermijden van situaties. Met deze therapievorm wordt je gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandeld.

EMDR

EMDR  is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een misdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan EMDR gebruikt worden (zie www. emdr.nl).

E-health

E-health is een combinatie van gesprektherapie en zorg op afstand (via internet). Veel informatie en opdrachten zijn zo online door te lezen waardoor je er thuis mee kunt oefenen. In de meeste behandelingen maak ik gebruik tussen van face-to-face gesprekken in combinatie met E-health.